Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Το παρόν κείμενο εκφράζει τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών και ασφάλειας προσωπικών δεδομένων του οικείου δικτυακού τόπου, ιδιοκτησίας της εταιρίας Κέμος Π. Δημήτριος.

Η εταιρία Κέμος Π. Δημήτριος καταγράφει ένα σύνολο τεχνικών δεδομένων, όπως IP διευθύνσεις καθώς και τύπους browser (φυλλομετρητών), τους οποίους οι επισκέπτες μας χρησιμοποιούν, χωρίς όμως να συνδέει τα δεδομένα αυτά με οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να αναγνωρίσει τους τελευταίους μοναδικά. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως η πορεία ενός επισκέπτη στο site καταγράφεται, αλλά αυτός παραμένει ανώνυμος. Τα παραπάνω έχουν ως σκοπό την εξαγωγή στατιστικών αναφορικά με τη συνολική επισκεψιμότητα του site μας και όχι την καταγραφή του κάθε μοναδικού επισκέπτη. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση των λιγότερο δημοφιλών σελίδων και την προσθήκη περιεχομένου στις περισσότερο δημοφιλείς σελίδες.

Στις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες είναι απαραίτητη η συλλογή προσωπικών δεδομένων (εγγραφή στη mailing list, αγορά προϊόντων κ.λπ.), η εταιρία Κέμος Π. Δημήτριος δηλώνει ρητά πως οι πληροφορίες αυτές σε ουδεμία περίπτωση θα κοινοποιούνται σε τρίτους, εκτός εάν διαφορετικά διαταχθούμε από τον νόμο.

Τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για επικοινωνία με σκοπό την προώθηση προϊόντων και υπηρεσιών της εταιρίας Κέμος Π. Δημήτριος, σε κάθε δε περίπτωση παρέχεται στον επισκέπτη σαφής και ευδιάκριτος τρόπος να απεγγραφεί από τη λίστα επικοινωνίας (mailing list).

Ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να παρέχει συνδέσμους σε εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, για την πολιτική ασφάλειας προσωπικών δεδομένων των οποίων δεν είναι υπεύθυνη η εταιρία Κέμος Π. Δημήτριος.

papal